NEWSTAR - DYNEXFLEX ( R.15 )

 (click vào bảng để xem chi tiết lớn hơn)