CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

90 DEGREE EXTER-INTER ELBOW

L型TH-PT內外牙接頭 90 DEGREE EXTER-INTER ELBOW

Xem chi tiết
MALE STUD ELBOW PF

L型內牙可調式接頭 MALE STUD ELBOW PF

Xem chi tiết
FEMALE CONNECTOR

PFoing X PT內牙直型錶接頭 FEMALE CONNECTOR

Xem chi tiết
45 DEGREE MALE STUD ELBOW

45度PF X H可調式接頭 45 DEGREE MALE STUD ELBOW

Xem chi tiết
90 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

L型接頭 90 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

Xem chi tiết
UNION JIC 37°

直型接頭 UNION JIC 37°

Xem chi tiết
MALE CONNECTOR(PT)

ORFS型PT接頭 MALE CONNECTOR(PT)

Xem chi tiết
90 DEGREE MALE EXTRA LONG ELBOW JIC 37°

L型加長接頭 90 DEGREE MALE EXTRA LONG ELBOW JIC 37°

Xem chi tiết
MALE BRANCH TEE

T 型PT接頭 MALE BRANCH TEE

Xem chi tiết
MALE CONNECTOR(PF)

ORFS型PF接頭 MALE CONNECTOR(PF)

Xem chi tiết
45 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

45度型接頭 45 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

Xem chi tiết
MALE RUN TEE JIC 37°

T 型接頭 MALE RUN TEE JIC 37°  

Xem chi tiết

Nhà cung cấp