CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

ORFS NUT

ORFS型螺母 ORFS NUT

Xem chi tiết
MALE CONNECTOR JIC37°

直型接頭 MALE CONNECTOR JIC37°

Xem chi tiết
UNTON TEE

T型喉士接頭 UNTON TEE

Xem chi tiết
INNER FILL SLEEVE

ORFS型內塞 INNER FILL SLEEVE

Xem chi tiết
MALE EXTRA LONG CONNECTOR

直型PT X TH加長接頭 MALE EXTRA LONG CONNECTOR

Xem chi tiết
MALE BRANCH TEE JIC 37°

T型接頭 MALE BRANCH TEE JIC 37°

Xem chi tiết
MALE STUD ELBOW PF

L型PF凸可調式接頭 MALE STUD ELBOW PF

Xem chi tiết
90 DEGREE MALE ELBOW

L型接頭 90 DEGREE MALE ELBOW

Xem chi tiết
90 DEGREE EXTER-INTER ELBOW

L型PT內外牙接頭 90 DEGREE EXTER-INTER ELBOW  

Xem chi tiết
MALE STUD ELBOW

L型PF凹可調式接頭 MALE STUD ELBOW

Xem chi tiết
90 DEGREE MALE EXTRA LONG ELBOW

L型PT加長接頭 90 DEGREE MALE EXTRA LONG ELBOW

Xem chi tiết
PT FEMALE CONNECTOR

直型錶接頭 x PT FEMALE CONNECTOR

Xem chi tiết

Nhà cung cấp