CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

MALE STUD ELBOW

L型PF-H可調式接頭 MALE STUD ELBOW

Xem chi tiết
45 DEGREE MALE ELBOW

45度型接頭 45 DEGREE MALE ELBOW

Xem chi tiết
JIC FEMALE CONNECTOR

直型錶接頭 x JIC FEMALE CONNECTOR

Xem chi tiết
MALE STUD ELBOW MILLMETER

L型米厘可調式接頭 MALE STUD ELBOW MILLMETER

Xem chi tiết
HEXGON PIPE NIPPLE

直接頭 HEXGON PIPE NIPPLE

Xem chi tiết
90 DEGREE EXTER-INTER ELBOW

L型TH-PT內外牙接頭 90 DEGREE EXTER-INTER ELBOW

Xem chi tiết

Nhà cung cấp