CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

MALE CONNECTOR(PT)

ORFS型PT接頭 MALE CONNECTOR(PT)

Xem chi tiết
90 DEGREE MALE EXTRA LONG ELBOW JIC 37°

L型加長接頭 90 DEGREE MALE EXTRA LONG ELBOW JIC 37°

Xem chi tiết
MALE BRANCH TEE

T 型PT接頭 MALE BRANCH TEE

Xem chi tiết
MALE CONNECTOR(PF)

ORFS型PF接頭 MALE CONNECTOR(PF)

Xem chi tiết
45 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

45度型接頭 45 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

Xem chi tiết
MALE RUN TEE JIC 37°

T 型接頭 MALE RUN TEE JIC 37°  

Xem chi tiết
ORFS NUT

ORFS型螺母 ORFS NUT

Xem chi tiết
MALE CONNECTOR JIC37°

直型接頭 MALE CONNECTOR JIC37°

Xem chi tiết
UNTON TEE

T型喉士接頭 UNTON TEE

Xem chi tiết
INNER FILL SLEEVE

ORFS型內塞 INNER FILL SLEEVE

Xem chi tiết
MALE EXTRA LONG CONNECTOR

直型PT X TH加長接頭 MALE EXTRA LONG CONNECTOR

Xem chi tiết
MALE BRANCH TEE JIC 37°

T型接頭 MALE BRANCH TEE JIC 37°

Xem chi tiết

Nhà cung cấp