CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

YOKOHAMA SAE/DIN SERIES

Mã sản phẩm:

✪ Bao gồm 2 loại: –  1 LỚP KẼM ( 1W/B ) –  2 LỚP KẼM (2W/B )

Giá:

Thông số kỹ thuật

✪ Bao gồm 2 loại:

–  1 LỚP KẼM ( 1W/B )

–  2 LỚP KẼM (2W/B )

Sản phẩm liên quan

YOKOHAMA ISO EXCEED SERIES

✪ Bao gồm 2 loại: –  4 LỚP KẼM (4W/S) ( ISO.28 – ISO.35) –  6 LỚP KẼM (6W/S) (ISO.35) ✪ THÔNG SỐ:

Nhà cung cấp