CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

45 DEGREE MALE ELBOW

Mã sản phẩm:

45度型接頭 45 DEGREE MALE ELBOW

Giá:

Thông số kỹ thuật

45度型接頭 45 DEGREE MALE ELBOW

Sản phẩm liên quan

UNTON TEE

T型喉士接頭 UNTON TEE

UNION JIC 37°

直型接頭 UNION JIC 37°

PT FEMALE CONNECTOR

直型錶接頭 x PT FEMALE CONNECTOR

Nhà cung cấp