CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

UNTON TEE

Mã sản phẩm:

T型喉士接頭 UNTON TEE

Giá:

Thông số kỹ thuật

T型喉士接頭 UNTON TEE

Sản phẩm liên quan

UNION JIC 37°

直型接頭 UNION JIC 37°

PT FEMALE CONNECTOR

直型錶接頭 x PT FEMALE CONNECTOR

ORFS NUT

ORFS型螺母 ORFS NUT

Nhà cung cấp