CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

MALE CONNECTOR(PT)

Mã sản phẩm:

ORFS型PT接頭 MALE CONNECTOR(PT)

Giá:

Thông số kỹ thuật

ORFS型PT接頭 MALE CONNECTOR(PT)

Sản phẩm liên quan

UNTON TEE

T型喉士接頭 UNTON TEE

UNION JIC 37°

直型接頭 UNION JIC 37°

PT FEMALE CONNECTOR

直型錶接頭 x PT FEMALE CONNECTOR

Nhà cung cấp