CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

90 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

Mã sản phẩm:

L型接頭 90 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

Giá:

Thông số kỹ thuật

L型接頭 90 DEGREE MALE ELBOW JIC 37°

Sản phẩm liên quan

UNTON TEE

T型喉士接頭 UNTON TEE

UNION JIC 37°

直型接頭 UNION JIC 37°

PT FEMALE CONNECTOR

直型錶接頭 x PT FEMALE CONNECTOR

Nhà cung cấp